Privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze gasten erg belangrijk en hebben daarom conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Privacyverklaring opgesteld. Daarin staat precies beschreven welke gegevens wij verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we er mee doen.  

Cookies 
Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij je voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. Je kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je browser te wijzigen. 

Privacy reglement ‘Chalet in Renesse’ 

‘Chalet in Renesse’, gevestigd aan de Maasbommelstraat 53 5045LP in Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.  

Persoonsgegevens die wij verwerken  

‘Chalet in Renesse’ verwerkt je persoonsgegevens omdat je een boeking hebt gemaakt of gebruik hebt gemaakt van onze website. We verzamelen deze gegevens om hiermee de boeking en je verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen en we indien noodzakelijk contact met je op kunnen nemen over je reservering. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • –  Voor- en achternaam  
 • –  Geslacht  
 • –  Geboortedatum  
 • –  Adresgegevens  
 • –  Telefoonnummer  
 • –  E-mailadres  

Daarnaast is het ook mogelijk om andere verzoeken te doen via de website, bijvoorbeeld het aanvragen van informatie via een formulier op onze website. Hier zullen we naast je vraag of opmerking ook je naam en mailadres vragen, zodat we afhankelijk van de vraag of opmerking contact kunnen opnemen.  

Om de kwaliteit van de website te verbeteren en deze gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van een aantal analysetools, zoals Google Analytics.  

Voor deze analyse registreren wij bij je bezoek aan onze website de volgende gegevens:  

 • IP-adres  
 • Locatiegegevens  
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • internetbrowser en apparaat type  

Ook hechten wij veel waarde aan je ervaringen in ons Chalet. Daarom versturen we je na afloop van je verblijf mogelijk een enquête 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?  

‘Chalet in Renesse’ verwerkt jouw persoonsgegevens. Dit doen we voornamelijk om het verblijf zo optimaal te laten verlopen. Je gegevens worden gebruikt voor:  

 • Verzenden van informatie rondom je boeking;  
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit voor je bezoek aan de camping noodzakelijk is  
 • Het mogelijk te maken om na het verblijf op de camping, deze te beoordelen.  

Hierdoor kan de kwaliteit van onze dienstverlening zonodig verbeterd worden.  

Ook kan, met je uitdrukkelijke toestemming, je beoordeling op onze website worden getoond om daarmee nieuwe gasten te informeren.  

Voor het optimaliseren van onze website en om daarmee het gebruiksgemak te vergroten, registreren we bij het bezoek aan onze website ook gegevens. Hiermee wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bekeken waar onze website onduidelijk is voor bezoekers of tot uitstroom leidt.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 • Persoonsgegevens (zoals (maar niet uitsluitend) NAW-gegevense-mailadres, geboortedatum, groepssamenstelling, telefoonnummer): 10 jaar  
 • Gegevens over website bezoek: 4 jaar  

Delen van persoonsgegevens met derden  

Wij verstrekken jouw gegevens (uiteraard) niet voor commerciële doeleinden aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals Siblu Vakantiepark De Oase (waar het Chalet is geplaatst) en www.Vakantiezeeland.com (adverteerder via website), die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

We maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chaletinrenesse.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Wij en degene die onze gegevens verwerken nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is www.chaletinrenesse.nl beveiligd met een TLS (SSL) certificaat. Als je toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@chaletinrenesse.nl